מדיניות איכות

 

הדסים מחויבת לספק ללקוחותיה שירותים העונים על צרכיהם וציפיותיהם, תוך השגת רווחיות מספקת. מדיניות זו מביאה בחשבון פעילות בסביבה תחרותית, הדורשת רמת איכות מרבית תוך שמירה על רמת עלויות מינימאלית, בין היתר באמצעות זיהוי מוקדם של צרכי הלקוחות, ביצוע נכון בפעם הראשונה, קיצור זמני תגובה ויעילות מקסימאלית.

כדי לממש מדיניות זו החליטה הנהלת הדסים ליישם מערכת ניהול איכות לפי דרישות תקן GLOBALGAP. ההנהלה מחויבת להטמיע את מדיניות האיכות בקרב עובדי החברה והמגדלים, ובתוך כך:

♦ לטפח מודעות לסוגיות של איכות.
♦ להבטיח הדרכה והכשרה בתחומי איכות כחלק מתהליכי הלמידה הארגונית.
♦ להקצות משאבים וכוח אדם מיומן לניהול מערכת האיכות וליישום מדיניות האיכות.

הנהלת הדסים מחוייבת לשיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות.
לצורך כך הוצבו מטרות והוגדרו מדדים ביחס לתהליכים רלבנטיים פעילות הארגון.
המדדים נסקרים באופן תקופתי ומעודכנים בהתאמה למציאות המשתנה לפי הצורך.

תעודת הסמכה

 

הדסים טל. 04-6936933, פקס. 04-6937366, דוא"ל. hadasim@hadasim.co.il 
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com